Skip to product information
1 of 1

Helmetshopbkk

ชิลด์ BELL QUALIFIER CLICK RELEASE RACE SHIELD DARK GOLD IRIDIUM

ชิลด์ BELL QUALIFIER CLICK RELEASE RACE SHIELD DARK GOLD IRIDIUM

Regular price 2,990.00 ฿ THB
Regular price Sale price 2,990.00 ฿ THB
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
✔มีคุณสมบัติ anti-fog ต่อต้านการเกิดฝ้าในขณะใช้งานขับขี่ในบางสภาพอากาศ
✔มีคุณสมบัติ anti-scratch ต่อต้านการเกิดรอยขีดข่วนจากการใช้งาน และมีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV (ultraviolet)
✔ ให้ความคมชัดเป็นพิเศษในสภาพแสงน้อย
✔ ถนอมดวงตาของคุณ
View full details