วิธีวัดไซส์หมวกกันน็อค

วิธีวัดไซส์หมวกกันน็อค 

  • ใช้สายวัดวัดส่วนที่กว้างที่สุดของศีรษะ
  • ใช้หน่วยวัดศีรษะเป็นเซ็นติเมตร
  • เทียบไซส์กับตารางไซส์ของแต่ละรุ่น
  • แต่ละรุ่นไซส์ใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากัน
Back to blog